Najčastejšie poruchy turbodúchadiel

Pokazené alebo poškodené turbo?

Prečítajte si o rôznych typoch závad turba a príčinách ktoré ich spôsobujú. Môže nejaká z týchto príčin súvisieť aj s poškodením turbodúchadla vo vašom aute?

Aké najčastejšie poruchy môžu zasiahnuť vaše turbodúchadlo?

Väčšina porúch turbodúchadiel vzniká z nasledujúcich dôvodov:

 • Vniknutie cudzieho telesa do turbíny alebo kompresora
 • Nečistoty v motorovom oleji
 • Nedostatok oleja alebo nekvalitný olej
 • Prehrievanie
 • Poškodenie tesnenia

 

Vniknutie cudzieho telesa do turbíny

Tento typ závady je ľahko rozpoznateľný na poškodených lopatkách turbínového kolesa.

Cudzím telesom môže byť napríklad:

 • nasatá súčasť z poškodeného motora (ventilové sedlá, poškodené piestne krúžky),
 • karbónové usadeniny,
 • časti predošlého poškodeného turbodúchadla (po nedostatočnom prečistení nasávacieho traktu),
 • zabudnuté súčiastky (napr. matice),
 • iné cudzie telesá nasaté zlým alebo nekvalitným vzduchovým filtrom.

 

Nečistoty v motorovom oleji

Ryhy či škrabance na hriadeli turbíny prezrádzajú prítomnosť nečistôt v mazacom systéme.

Nečistoty sa do oleja sa môžu dostať vplyvom:

 • poškodeného alebo upchatého olejového filtra,
 • nekvalitného karbonizujúceho oleja,
 • opotrebovania motora,
 • výrobnej chyby,
 • chyby pri servisnej činnosti.

Riadne a včas vykonávané výmeny motorového oleja, olejového a vzduchového filtra zabraňujú vzniku tejto závady. Pri montáži nového turbodúchadla sa tiež odporúča vymeniť olej.

 

Prehrievanie turba, nedostatok oleja alebo nekvalitný olej

Nedostatok oleja vedie k porušeniu olejového filmu a tým aj k polosuchému až suchému treniu, prípadne až k zadretiu. Nekvalitný olej je napekaný na hriadeľ turbíny.

Prerušenie dodávky motorového oleja môžeme rozdeliť na krátkodobé (cca do 5 sekúnd) a dlhodobé.

Krátkodobé opakované prerušenia dodávky poškodzujú ložiská turbodúchadla. Najčastejšími príčinami sú:

 • montáž turbodúchadla bez predošlej kontroly mazania,
 • nízky tlak oleja,
 • znečistenie oleja,
 • odstavenie vozidla na veľmi dlhú dobu,
 • nesprávne štartovanie (najmä v zimnom období).

Dlhodobé opakované prerušenia dodávky oleja spôsobujú prehrievanie ložísk, ktoré môže viesť až k ich zadretiu, prípadne aj poškodeniu telesa rotoru. Tieto poškodenia sú veľmi časté, ich príčinami sú:

 • nedostatočné množstvo motorového oleja,
 • obmedzený prívod oleja cez trubicu do turbodúchadla,
 • porucha na olejovom čerpadle,
 • prenikanie vzduchu do systému mazania.

Prehrievanie turba vplyvom nedostatočného chladenia sa typicky prejaví sfarbením hriadeľa turbíny do modra.

K prehrievaniu dochádza vplyvom:

 • náhleho vypnutia motora po režime vysokého zaťaženia,
 • nedostatočného prívodu vzduchu,
 • upchatého vzduchového filtra,
 • nedostatočného prívodu oleja,
 • poškodeného olejového čerpadla,
 • karbonizácie nekvalitného motorového oleja.

 

Poruchy spôsobené zlým dávkovaním trysiek

Pri zlom dávkovaní paliva tryskami môže tryska dávkovať viac paliva ako je potrebné, čoho následkom môže byť doháranie paliva vo výfukovej časti turba. Následne dochádza k poškodeniu lopatiek výfukovej turbíny a variability.

Porucha tesnenia

Väčšina moderných turbodúchadiel využíva dynamické tesnenia, ktoré smerujú olej do stredovej časti a zabezpečujú aby sa nedostal do kompresora alebo turbíny. Nadmerný tlak v kľukovej skrini v motore s vysokým výkonom môže viesť k opotrebeniu tesnení alebo nesprávnemu smerovaniu, následkom čoho môže dôjsť k úniku oleja. Akonáhle sa po poškodení tesnenia dostane stredová časť pod tlak, môže tlačiť olej do vstupnej alebo výfukovej strany truba.

 

Týmto závadám a poruchám sa môžeme vyhnúť, správnou údržbou turba.